Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

«Соціальний діалог – шлях до гідної праці»

Соціальний діалог – процес узгодження між сторонами соціального діалогу напрямів розвитку економічної та соціальної політики держави, галузі, регіону, який включає комплекс їх дій при прийнятті рішень, встановленні стратегічних цілей і розробленні програм розвитку з урахуванням інтересів працівників, роботодавців та держави в цілому. Здобутками соціального діалогу є такі ключові практики у світі праці, як восьмигодинний робочий день, охорона материнства, політика ліквідації дитячої праці та інші прогресивні стратегії соціально-економічного розвитку.

Однією з основних умов оптимального соціального діалогу є досягнення компромісу між інтересами його сторін.

Важливо відзначити, що з перших років незалежності в Україні ідеологія соціального діалогу визнана урядом, роботодавцями і профспілками. За цей період вибудовано цілісну систему діалогових відносин між ними, яка включає в себе законодавчу базу, різні інституційні органи та форми взаємодії в рамках тристороннього співробітництва. Ця база складається з Конвенцій Міжнародної організації парці, Європейської соціальної хартії, інших міжнародних актів, законів України, Указів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Для ведення соціального діалогу на обласному рівні з рівного числа представників сторін соціального діалогу створена Миколаївська обласна тристороння соціально-економічна рада, яка діє відповідно до Закону України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні» та Указу Президента України від 29 грудня 2005 року №1871 «Про розвиток соціального діалогу в Україні» на засадах репрезентативності. До ради увійшли органи виконавчої влади, представники обласної організації роботодавців та обласної ради профспілок.

У всіх містах і районах області також створено та діють тристоронні соціально-економічні ради (5 міських та 19 районних).

Плани робіт тристоронніх соціально-економічних рад формуються на основі пропозицій, які подаються від кожної сторони соціального діалогу та затверджуються на засіданнях рад. За початку року проведено понад 25 засідань районних, міських (міст обласного значення) рад на яких розглянуто такі питання, як: хід виконання Генеральної, обласної та територіальних угод з соціально - економічних питань; реалізація економічних і соціальних програм, оплата праці, зайнятість населення, створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму тощо.

З метою активізації роботи тристоронніх рад, поглиблення соціального діалогу, обміну досвідом щодо вирішення соціальними партнерами найбільш актуальних питань у сфері соціально-трудових відносин запроваджено звітування на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради співголів районних (міських) рад про проведену ними роботу.

На засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради, яка проводилася 23.03.12 були розглянуті питання «Про стан виплати заробітної плати на підприємствах області та заходи щодо легалізації заробітної плати».

Рекомендації обласної тристоронньої соціально - економічної ради, прийняті на засіданнях, направляються в райони та міста області для відома та організації роботи на місцях.
Для подальшого забезпечення активізації взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців щодо ведення соціального діалогу, в тому числі стосовно укладання та виконання колективних договорів, видано розпорядження голови облдержадміністрації від 25 червня 2010 року №201-р "Про посилення співпраці між органами влади та профспілками в рамках соціального діалогу в Миколаївській області".

Основою і найрезультативнішою формою соціального діалогу є укладання та виконання колективних договорів та угод.

23 лютого 2012 року сторонами соціального діалогу підписана Угода між Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою, Миколаївською обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» і Миколаївською обласною радою профспілок на 2012-2015 роки з соціально-економічних питань.

Угодою передбачені основні принципи проведення соціально-економічної політики в області, визначено її напрями та основні завдання. Стан виконання зобов’язань Угоди знаходиться на контролі всіх сторін, що її підписали. Раз на півріччя підсумки виконання обласної угоди з соціально - економічних питань розглядаються на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

З повним текстом "Угоди між Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою, Миколаївською обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» і Миколаївською обласною радою профспілок на 2012-2015 роки з соціально-економічних питань" можна ознайомитись на офіційному сайті облдержадміністрації та головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Для забезпечення активізації взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців щодо укладання та виконання колективних договорів діє розпорядження голови облдержадміністрації від 22 січня 2007 року № 23-р "Про активізацію роботи щодо укладання та виконання колективних договорів в Миколаївській області".

З метою проведення колдоговірної кампанії 2012 року райміськуправліннями праці та соціального захисту населення та профспілковими структурами проводилася консультативно-роз’яснювальна робота в трудових колективах щодо переваг укладання колективних договорів з наступною їх повідомною реєстрацією в органах виконавчої влади, організовувалися навчальні семінар-наради з цих питань. Питання щодо стану укладання колдоговорів розглядалися на колегіях та засідання тристоронніх соціально-економічних рад різних рівнів.

Через угоди та колективні договори регулюються питання розвитку виробництва, зайнятості, граничні розміри скорочення чисельності штату, створення нових робочих місць, здійснення професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників, недопущення безпідставного скорочення кількості працюючих та робочих місць, атестації робочих місць, реабілітації, зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, сфера застосування цивільно-правових договорів.

В області видано розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.11 №188-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки". Інформацію про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди в Миколаївській області один раз на півріччя надсилається Міністерству соціальної політики України.

Відповідно до положень Генеральної та галузевої угод із соціально - економічних питань забезпечується проведення засідань обласних, районних і міських тристоронніх соціально-економічних рад, координаційних комітетів сприяння зайнятості населення та інших дорадчих органів за участю представників профспілок та роботодавців, де розглядаються питання соціально-економічного розвитку територій, у тому числі дані моніторингу створення робочих місць та вивільнення працівників. В Інтернеті на сайті облдержадміністрації та головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації постійно розміщуються відповідні інформаційні матеріали.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року №285-р "Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні" в області видано відповідне розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.09 №196-р, направлене на зміцнення співпраці з профспілками, активізацію діяльності міських і районних тристоронніх соціально-економічних рад та забезпечення спільного розгляду актуальних питань у сфері соціально-економічного розвитку на їх засіданнях щокварталу.

До складу консультативно-дорадчих органів (колегій, комісій, координаційних комітетів, рад) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування включаються представники профспілок та організацій роботодавців і підприємців, їх об’єднань, які є суб’єктами угод відповідного рівня.

З метою упередження конфліктів у соціально-трудових відносинах на підприємствах проводиться тісна співпраця органів виконавчої влади, відділення національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, організацій профспілок та роботодавців.

Для більш детальної інформації та роз’яснень щодо застосування чинного законодавства про соціальний діалог звертатися до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, районних, міських управлінь праці та соціального захисту населення, у м. Миколаєві до департаменту праці та соціального захисту населення.


Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації