Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Щодо підтвердження факту роботи деяких категорій громадян в тилу в роки Великої Вітчизняної війни для встановлення статусу учасника війни

Державна політика щодо соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих воїнів, спрямована на максимально можливу реалізацію пільг та гарантій, що передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Відповідно до пункту 2 статті 9 вищезазначеного Закону до учасників війни належать особи,  які  в період Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 років  та  війни  1945 року з імперіалістичною Японією працювали в тилу  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях,  колгоспах, радгоспах,  індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались  у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах і   училищах   фабрично-заводського  навчання  та  інших  закладах професійно-технічної  освіти, на курсах професійної підготовки або під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах  працювали  в  народному  господарстві  та  на  відбудові об'єктів господарського і культурного призначення.

Особам, які народилися до 31 грудня 1932  року  включно  і  з поважних   причин   не   мають  можливості  подати  документи,  що підтверджують факт роботи в період війни,  статус  учасника  війни може  бути  встановлено за поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 8 Типового положення  про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” у разі відсутності документів та інших доказів у зв'язку з воєнними  діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими  надзвичайними ситуаціями, визначеними в Орієнтовному переліку   поважних причин, що враховуються  при  відсутності необхідних  документів  заявника,  факт роботи  в  період  війни підтверджується показаннями не менше двох свідків.

Наказом Мінпраці від 29.12.10 № 419, зареєстрованим в Мінюсті 24 січня 2011 р. за № 101/18839, внесено зміни до Типового положення  про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». На виконання постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від 18.02.10         № 15/371, скасовано частину шосту пункту 8 Типового положення.

Тобто скасовано вимоги до віку свідків (раніше свідкам повинно було виповнитися 14 років на той час, за який вони підтверджують роботу заявників, зараз ця умова відсутня).


Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
http://sotszahist.mk.ua