Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЯК ШЛЯХ ДО УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ

Конституцією України закріплено право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю.

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і роботодавців на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання укладається колективний договір.

В Україні правове регулювання колективних договорів і угод здійснюється Законом України «Про колективні договори і угоди» (та главою II «Колективний договір» Кодексу законів про працю України). Закон визначає правові основи розробки, укладення і виконання колективних, договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.

Державою встановлено загальну процедуру укладення колективних договорів, а  зміст його визначається сторонами. Багато норм законів про оплату праці, про відпустки, охорону праці не можуть бути реалізовані інакше, ніж шляхом укладення колективного договору. Колективний договір служить стабілізатором прав роботодавця і працівників протягом дії колективного договору.

Колективний договір це локальний нормативний акт метою якого є запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

Реалізація колективного договору здійснює захист як інтересів роботодавців, так і колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та інших питаннях, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися колективним договором.

Отже, якщо колективний договір на підприємстві не укладений, то і права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально-трудових відносин не можуть бути належним чином реалізованими.

Тільки в колективному договорі можна врахувати особливості і умови праці на конкретному підприємстві, ресурсні можливості і підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством, Генеральною і галузевою угодами.

Колективними договорами підприємств, організацій та установ передбачається крім того підвищення технічного рівня виробництва, стабілізація фінансово-економічного стану.

16 грудня 2014 року підписано спільний лист-звернення обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок та обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» до керівників підприємств, установ, організацій та голів первинних профспілкових організацій області щодо укладання колективних договорів на 2015 рік в якому зазначено, що ґрунтовний та виважений колективний договір здатний дисциплінувати й згуртовувати трудовий колектив і адміністрацію підприємства, стабілізувати виробничий процес за рахунок впевненості його сторін у забезпеченні своїх соціально-економічних прав, а також сприяє підвищенню їх правової культури.

Звертаємо увагу, що переговори по укладенню нових колективних договорів варто розпочати завчасно для того, щоб укласти колективні договори не пізніше березня 2015 року. При укладанні колективних договорів на 2015 рік та внесені змін і доповнень до них сторонам колективних переговорів необхідно передбачити дотримання норм Законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII та «Про державний бюджет на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII. Зокрема щодо:

- визначення розміру мінімальної заробітної плати у 2015 році у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень та у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 грудня - 8,25 гривні;

- посилення відповідальності керівника за дотримання встановлених строків виплати заробітної плати працівникам та інших виплат, передбачених законодавством про працю, дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, порушення інших вимог трудового законодавства;

- недопущення використання на підприємстві нелегальної праці без укладення офіційних трудових договорів, підміни трудових договорів цивільно- правовими та іншими угодами;

- одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації;

- розміру витрат на охорону праці підприємствами, що утримуються за рахунок бюджету, встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації;

- передбачення додаткових порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально – побутових пільг, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників, для здешевлення вартості путівок на санаторно-курортне лікування, тощо.

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір реєструється місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування зокрема районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад (райміськуправліннями соціального захисту населення, департаментом праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради). Порядок повідомної реєстрації колективних договорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів) для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

За станом 01 січня 2015 року в області на 4404 підприємствах, в установах та організаціях укладено колективні договори, які пройшли повідомну реєстрацію в районних та міських управліннях соціального захисту населення Миколаївської області та департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Діючими колективними договорами охоплено 273,1 тис. працюючих.

За інформацією щодо укладання та інших питань колективно-договірного регулювання трудових відносин звертатися до райміськуправлінь соціального захисту населення.