Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Особам, звільненим з місць позбавлення волі ( засудженим, які готуються до звільнення)

При  потребі  Ви   можете  звернутися  до:

І. Управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад (департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  55 39 11) та отримати    інформації (без паспорту) з питань соціального захисту:
- додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплату та нормування праці, щодо укладання колективних договорів на підприємствах,  з питань охорони праці,  щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними  умовами праці.
- надання соціальних послуг.

2. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг), який діє у кожному районі та місті області  мають право (за наявністю паспорту):
громадяни похилого віку, інваліди хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім”ї

3. Якшо  бездомна  особа, а також  особа, яка звільнена з місць позбавлення волі є одинокою ( не має родичів, які відповідно до законодавства зобов’язані її доглядати) чи інвалідом  1 - 2 групи  та за медичними висновками потребує постійного стороннього догляду  можливє його влаштування до будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів та стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)..

4.    Якщо особа, яка звільнена з місць позбавлення волі (при наявності паспорту) має психічне захворювання  та  за  медичними  показниками  може  проживати  в психоневрологічному інтернаті, то можливе її влаштування до будинку – інтернату  психоневрологічного профілю,  навіть при наявності родичів.

5.    Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад може бути призначена державна допомога (при наявності паспорта) відповідно до Законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” :
-    допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
-    допомога при народженні дитини;
-    допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
-    допомога на дітей одиноким матерям;
-    державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
-    державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
-    державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (За місцем Вашої реєстрації Вам може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”,  якщо Вам встановлена інвалідність або Ви досягли пенсійного віку  (чоловіки та  жінки – 63 роки) та не маєте права на пенсію і є малозабезпеченою особою відповідно до чинного законодавства.   
-    житлова субсидія.

6.    При потребі  нарахування чи поновлення виплати пенсії Ви можете звернутися до Пенсійного фонду України.
-    якщо особа, яка звільняється з місць позбавлення волі отримувала пенсію з Пенсійного фонду України, адміністрація  установи  виконання покарань зобов’язана у триденний термін  з дня звільнення  подати відповідну інформацію, до територіальних органів Пенсійного фонду України за   місцем прибуття особи, звільненої з місць позбавлення волі для  забезпечення своєчасної виплати належних сум призначеної пенсії;  
-    якщо  особа, звільнена з місць позбавлення волі, досягла пенсійного віку і має трудовий стаж,  після звільнення для призначення пенсії необхідно  звернутися  до  районного (міського)  управління Пенсійного фонду України.