Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Охорона праці

Законодавство:

Закон України “Про охорону праці”

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки  знань з питань охорони праціі

Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15

Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці

Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

Актуальні інформаційні матеріали:

Номери контактних телефонів для інформування про настання нещасного випадку управління ВД Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області

 

 

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ


Конституцією України, яка прийнята 28.06.1996 р. визначено: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” (ст. 3),  “Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці” (ст. 43), “Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника” (ст. 46).

Працівник повинен повертатися з роботи живим та здоровим - ця мета визначена Законом України «Про охорону праці», який прийнято 21.11.2002  Законом передбачено реалізацію таких конституційних прав на охорону здоров’я та життя працюючих при виконанні виробничих завдань:

Ст. 4.Державна політика з питань охорони праці базується на пріоритеті життя і здоров’я працівників відносно виробничої діяльності та повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці.
Ст.5. Роботодавець зобов’язаний під час укладання трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права на пільги за роботу в таких умовах.
Ст.6.Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася  ситуація, небезпечна для його здоров’я, або розірвати трудовий договір, якщо роботодавець не виконує законодавства з охорони праці. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога не менше 3 місячного заробітку.
Ст.7. Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мають право на додаткову оплачувану відпустку та інші пільги і компенсації.
Ст.8. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці видаються   спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
Ст.13. Роботодавець зобов’язаний створити належні умови праці, призначити осіб для вирішення питань охорони праці. Розробити особисті документи з охорони праці та забезпечити функціонування системи управління охороною праці. 
Ст.14. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку, знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, проходити медичні огляди.
Ст.15. Роботодавець створює та підпорядковує собі службу охорони праці.
Ст.17. Роботодавець за свої кошти організовує проведення медоглядів.
Ст.18. Роботодавець організовує проведення навчання та інструктажів. Не допускає до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Ст.19. Роботодавець здійснює фінансування заходів з питань охорони праці.
Ст.25. Роботодавець застосовує види заохочень за активну участь у роботі з охорони праці.
Ст. 41. Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Ст. 44. За порушення законодавства про охорону праці винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.