Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Суспільно важливі нормативно-правові акти з питань компетенції органу

Положення про головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.01.2008 №13-р.

Регламент головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом начальника головного управління від 11.01.2010 №1.

Закони України :
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 № 0203;
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 22.10.93 № 3552-ХІІ
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19.12.91 № 2001-XII;
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.92  № 2801;
«Про міліцію» від 20.12.90 № 0565;
«Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.00 № 1584;
«Про освіту» від 23.05.91  № 1060;
"Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
«Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.04 № 2195;
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95  № 0032;
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.91 № 962-ХІІ.
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” від 01.06.00 № 1768-ІІІ зі змінами та доповненнями.
“Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.11.92 № 2811-ХІІ зі змінами та доповненнями.
“Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16.11.00  № 2109-ІІІ зі змінами та доповненнями.
“Про соціальні послуги “ від 19.06.2003 року № 966-IV;
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII (із змінами і доповненнями);
«Про державний бюджет України на 2012 рік»;
«Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР (із змінами та доповненнями);
«Про зайнятість населення» від 01.03.1991 № 803-ХІІ;
«Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.10 №2862-VI.
«Про колективні договори і угоди»від 01.07.1993 № 3356-ХІІ;
«Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР, від 02.11.00 №2073-III (із змінами та доповненнями);
«Про охорону праці» від 21.11.2002 № 229-ІV;
«Про альтернативну (невійськову)  службу» від 12.12.1991 № 1975-ХІІ (із змінами та доповненнями);

Укази Президента України:
«Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням» від 13.07.2001 №515/2001;
«Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати» від 25.05.2004 № 576/2004;
«Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006;

Постанови КМУ:
«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" від 29.01.03 № 117 ;
«Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 26.07.96 № 836;
«Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 08.02.97 № 155;
«Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.01.97 № 51;
«Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.09.05 № 936;
«Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 12.07.05 № 562;
«Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 02.12.92  № 674;
«Про затвердження Положення про організацію оздоровлення  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 16.05.00      № 800;
«Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають це право» від 20.05.09 № 565;
«Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» від 31.03.03№ 426;
«Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» від 01.08.96 № 879;
«Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 31.01.07 №77;
"Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" від 28.05.08 №530.
„Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення ” від 28.12.11 № 1381
„Про порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ” від 22.02.06р. №189
„Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" від 31.01.07р.№81
„ Про порядок надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним ” від 02.08.00 №1192(із змінами, внесеними постановою  кабінету Міністрів України №373 від 24.03.2004, № 60 від 25.01.2006)
„Про положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”. від 21.10.95р.№848(в редакції постанови КМУ від 22 вересня 1997р. №1050)
„Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг” від 14.07.10р. № 621
„Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”  від 08.09.10р. №861
«Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. №1156» від 06.07.11р.№728
«Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 6 липня 2011р.№774
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.09 №1417 (зі змінами та доповненнями);
«Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності» від 19.03.1993 №203;
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268;
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298;
«Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 № 1078;
«Про внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства що є у загальнодержавній власності" від 22.08.97 № 924;
«Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на виробництві» від 15.07.1997 № 750;
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 22.03.2001 № 270;
«Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2010 №1232;
«Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат" від 27.06.2003 № 994;
«Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»  від 01.08.1992  № 442;
«Про затвердження Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах від 16.01.2003 №36”;
«Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою  Кабінету  Міністрів  України від 13.05.2003 № 679;
«Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня ” від 21.02.2001 № 163;
«Про внесення змін до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 13.12.2004  № 1644;
«Про внесення змін у додатки 1 і 2  до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 17.11.97 № 1290 “ Про затвердження  Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»  від 16.12.2004 № 1674;
«Деякі питання моніторингу створення робочих місць” від 12.04.2006 №512;
«Про затвердження Порядку організації загальнодержавних оплачуваних громадських робіт» від 17.06.2009 № 610;
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України „Про альтернативно (невійськову) службу» від 10.11.1999 № 2066 (із змінами та доповненнями);

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки» від 30.03.2011 № 261-р;
«Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру» від 08.11.2007 №980-р;
«Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення» від 02.03.2010 №359-р;
«Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві» від 24.01.2001 № 13-р;
«Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати»  вiд 11.08.2010  № 1609-р.

Накази міністерств
Спільний наказ Мінпраці, МОН, МОЗ, Мінкультури  від 13.09.06 №341/651/619/769 "Про порядок забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безоплатним користуванням житлом (квартирою) з опаленням і освітленням"
Наказ міністерства соціальної політики України "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, на 2012 рік" від 30.01.12  № 44
«Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 10.06.10 №135
«Про затвердження  Порядків застосування  Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»  від 30.01.1998 № 16 (зі змінами та доповненнями);  
«Про затвердження  Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу» від 23.03.2001 № 122”;
«Про затвердження форми звітності №1-АС „Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями» та Інструкції щодо її заповнення  від 09.08.2005 №250;
«Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів» від 03.05.2007 № 201;
«Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів» від 04.11.2009 №415;

Розпорядження голови облдержадміністрації:
«Про забезпечення виконання  постанови Кабінету Міністрів України від  22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 26.04.2001 № 263-р;
«Про забезпечення виконання Указу Президента України від 13.07.2001 № 515/2001 “Про невідкладні заходи щодо  запобігання  виробничому травматизму та професійним захворюванням» від 30.08.2001 №537-р;
«Про  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету Міністрів України   від 15.07.1997  № 750 “Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на виробництві» від 27.08.1997 № 489-р;
«Про активізацію роботи щодо укладення та виконання колективних договорів  в Миколаївській області» від 22.01.2007 № 23-р;
«Про забезпечення виконання розпорядження КМУ від 08.11.2007 №980-р „Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру» від 17.12.2007 № 410-р;
«Про посилення співпраці між органами влади та профспілками в рамках соціального діалогу в Миколаївській області» від 25.06.10 №201-р;
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки» від 14.06.2011 №188-р;
«Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Миколаївській області» від 27.05.2009 №196-р;
«Про організацію загальнодержавних оплачуваних громадських робіт» від 26.08.2009 № 310-р;
«Про проведення Дня охорони праці в Миколаївській області» від 11.10.2006 № 310-р;
«Про вжиття невідкладних заходів з ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати» від 18.05.2010 №150-р;
«Про утворення обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій стипендій та інших соціальних виплат» від 02.11.2009  №219-р.

Рішення обласної ради:
«Про виконання Програми  зайнятості населення Миколаївської області на 2010-2011 роки та затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської області на 2012-2013 роки» від 23.03.2012 №4.