Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

«Атестація робочих місць за умовами праці: важливі новації»

Проведення атестації робочих місць за умовами праці відіграє головну роль у встановленні об’єктивних показників умов праці на робочому місці працівника.

Нормативною основою для оцінки умов праці слугує Гігієнічна  класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. До цього часу діяла «Гігієнічна класифікація праці (по показникам шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)», яка затверджена заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 12.08.1986 року №4137-86.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 року №248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 року за №472/25249,  затверджені   Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» та відмінена раніше діюча Гігієнічна класифікація  праці 1986 року.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 року №248 набрав чинності з дня його офіційного опублікування (30.05.2014, офіційний вісник України №41, ст.1098).

Гігієнічна класифікація праці 1986 року не враховувала і не відтворювала змін у характері умов праці, які відбулися у виробництві за 28 років, містила недостатній перелік показників і не виконувала повністю свою основну функцію щодо поліпшення умов праці.

Світова практика свідчить, що у сучасних умовах все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок пільг та компенсацій, а шляхом впровадження нових технологій, обладнання, оздоровлення виробничого середовища.

Реалізація розроблених на підставі атестації Комплексних планів поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є основним заходом збереження здоров’я і працездатності працівників підприємства, попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Здоровий працівник, якому створені належні санітарно-гігієнічні умови праці, санітарно-побутове і медико-соціальне забезпечення, відрізняється підвищеною працездатністю, що є основною запорукою збереження трудового потенціалу підприємств та виконання виробничих планів його економічного розвитку.

Відсутність коштів, а нерідко й просте небажання роботодавців їх витрачати, є причиною невиконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Через це кількість робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці щороку збільшується.

За даними статистичної звітності підприємств галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку Миколаївської області на кінець 2013 року 20,7%  осіб працювали у несприятливих умовах, зокрема під впливом шкідливих факторів, особливо таких, як підвищений рівень пилу переважно фіброгенної дії, вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, шкідливих хімічних речовин, мікроклімату, температури зовнішнього повітря або атмосферного тиску, перевищення встановлених нормативів  важкості праці, робочої пози, напруженості праці та інших факторів. У порівнянні з 2004 роком цей показник збільшився на 6,1%.

Для того, щоб визначити, в яких умовах працює людина, необхідно провести атестацію її робочого місця та за результатами атестації розробити план заходів щодо поліпшення умов праці на робочому місці, ліквідувати або мінімізувати вплив того чи іншого шкідливого виробничого фактору.

Своєчасне і належне проведення атестації робочих місць за умовами праці є надійною основою для здійснення на підприємствах цілої низки заходів щодо виявлення реальної дії шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, поліпшення умов праці та соціального захисту працівників за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

Ці заходи, в свою чергу, дозволять зберегти високу працездатність працівників підприємств, попередити розвиток у них професійних захворювань, що буде вагомим внеском роботодавців в збереження кадрів та трудового потенціалу.Державна експертиза умов праці
Миколаївської області