Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Головна мета Нової соціальної політики - стимулювання зайнятості та створення нових робочих місць

Соціальні ініціативи Президента України, озвучені ним на розширеному засіданні Кабінету Міністрів 7 березня, викликали у суспільстві потужну хвилю обговорення.

«Нові робочі місця повинні забезпечувати вищу, ніж сьогодні, продуктивність праці та великі надходження до бюджету пенсійної системи».

Найкраща соціальна підтримка - це гідне робоче місце з високою заробітною платою та можливістю професійного росту. Забезпечення зайнятості людей – це вагомий крок до економічного зростання.

Забезпечення легальної зайнятості населення, та недопущення використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин ввійшли до заходів обласної, районних і міських Програм зайнятості населення.

Для забезпечення виконання вищезазначеної постанови та заходів обласної Програми  при райдержадміністраціях, міськвиконкомах створено та діють комісії з легалізації зайнятості. До їх складу увійшли фахівці управління праці та соціального захисту населення, податкової служби, центрів зайнятості, територіальної інспекції з питань праці, галузевих управлінь (відділів), територіальних органів Пенсійного фонду та інших зацікавлених структур. Робочі групи цих комісій здійснюють перевірки суб’єктів господарської діяльності з питань дотримання норм чинного законодавства щодо використання праці найманих працівників, оформлення підприємницької діяльності, сплати податків та обов’язкових платежів.

2011 року робочими групами районних та міських комісій з легалізації зайнятості проведено 11,1 тис. перевірок суб’єктів господарювання щодо наявності документів, які підтверджують оформлення трудових відносин з працівниками, що більше ніж за 2010 рік на 451 перевірку. У результаті проведеної роботи виявлено та усунено 4,3 тис. порушень у трудовій сфері. Проведена відповідна робота щодо усунення виявлених порушень шляхом укладання трудових договорів чи реєстрації підприємницької діяльності. На 456 суб’єктів господарювання, які не виконали рекомендації комісій та не усунули виявлені перевіркою порушення  чинного законодавства, направлено матеріали до органів прокуратури.

Негативні наслідки неукладання трудових відносин, виплати "заробітної плати в конвертах" відчувають як самі роботодавці, працівники так і члени територіальних громад та суспільство в цілому.

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати в "конвертах" призводить до:
- втрати можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії тощо;
-  втрати трудового стажу  при розрахунку розміру пенсії;
-  відсутність внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки,  своєчасно та не нижче мінімальних гарантій в оплаті праці, на здорові, безпечні умови праці та інш.

Через відсутність підтверджуючих документів в разі трудового спору з роботодавцем неоформлені належним чином працівники не в змозі підтвердити свої права в судовому порядку. З цього приводу наявні звернення громадян до органів виконавчої влади з проханням допомогти у скрутній ситуації, пов'язаній із затримкою виплати заробітної плати чи відмовою у виплаті заробітної плати, виплатами допомоги при травмуванні  у разі нещасного випадку на виробництві та з інших питань, пов'язаних з захистом своїх конституційних прав.

Для суспільства поширення такого явища, як не укладені належним чином трудові відносини призводить до :
- ненадходжень податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст тощо;
- нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян (відсутність належного розміру пенсій, інших соціальних виплат);
- ненаповненню фондів соціального страхування, призводить до надмірного навантаження на них.

Завдяки  детінізації трудових відносин 2011 року в області легалізовано заробітної плати на суму  1746,5  тис. грн., що на 538,9 тис. більше ніж за 2010  рік.

Створення робочих місць,  детінізація трудових відносин та заробітної плати є пріоритетними завданнями органів виконавчої влади для забезпечення  підвищення рівня життя населення.

Ці питання постійно розглядаються на засіданнях колегії облдержадміністрації, обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення, обласної тристоронньої соціально-економічної ради,  обласної робочої групи з розвитку соціальної сфери і підвищення якості послуг при облдержадміністрації,  ради з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївській області, громадської ради з соціальних питань при облдержадміністрації.

Однак, не можливо вирішити проблему «тіньової» зайнятості та отримання заробітної плати в «конвертах» без активної участі та дії в правовому полі найманих працівників.
Пропонуємо короткий огляд законодавчих та нормативних актів України, які регулюють трудові відносини між роботодавцем та найманим працівником.
Право громадян України на працю визначено ст. 2 КЗпП України.  Зокрема встановлено, що назване право включає право на отримання роботи з оплатою праці, не нижчою від установленого державою мінімального розміру оплати праці. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно 24 КЗпП трудовий договір укладається,  як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2)  при  укладенні  трудового договору про роботу в районах з особливими  природними  географічними  і  геологічними  умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
3) при укладенні контракту;
4) у  випадках,  коли  працівник наполягає   на   укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з  неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
6)  при  укладенні  трудового  договору  з  фізичною  особою;
7) в інших  випадках,  передбачених  законодавством  України.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт  або інший документ,  що посвідчує особу,  трудову книжку,  а  у випадках,  передбачених  законодавством,  - також документ про освіту (спеціальність,  кваліфікацію), про стан здоров'я  та  інші  документи.

Укладення трудового договору   оформляється   наказом чи розпорядженням   власника   або   уповноваженого  ним  органу  про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді,  коли наказ чи  розпорядження   не  були  видані,  але  працівника  фактично було допущено  до  роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства,   установи,   організації   за    погодженням між керівниками  підприємств,  установ,  організацій,  не  може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення  трудового  договору  з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Роботодавець, уклавши угоду з працівником, зобов’язаний створити належні та безпечні умови праці, виплачувати своєчасно заробітну плату у  розмірах не нижче визначених чинним законодавством та галузевою угодою та забезпечити соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства про працю.

Відповідно до ст. 3 КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини найманих працівників у юридичних осіб усіх форм власності, виду економічної діяльності чи галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

З метою правової захищеності найманих працівників, зокрема тих, які працюють у фізичних осіб, та спрощення системи укладання трудових відносин реалізується постанова Кабінету Міністрів України  від 29 жовтня 2009 р. №1168 “Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю”.  Відповідно до цієї постанови  фізична особа-підприємець повинна подати для реєстрації у тижневий строк, з моменту фактичного допущення працівника до роботи, державній службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір  у  трьох  примірниках. Форму трудового договору між працівником і підприємцем затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 №260.

В разі укладення такого трудового договору громадянин, який працює у фізичної особи набуває прав найманого працівника, основні з яких установлено  ст. 43-46 Конституції України, нормативно-правовими актами з питань праці і загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Факт укладення трудового договору означає, що працівник і роботодавець не лише набули прав, а й узяли на себе обов’язки, встановлені для сторін трудових правовідносин законодавством, Генеральною, галузевими, регіональною угодами, колективним договором.

При укладанні трудового договору з особою, яка не досягла 18 років, потрібно враховувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю неповнолітніх (насамперед ст.187-200 КЗпП).

Для більш детальної інформації та роз’яснень щодо застосування чинного законодавства про працю, можна звертатися до головного управління праці та соціального захисту населення за адресою:  м.Миколаїв, вул. Акіма, 2, а також до районних, міських управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Ольга Сивопляс - начальник головного управління праці та
соціального захисту населення  облдержадміністрації