Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Житлові субсидії - адресна державна підтримка найменш захищених сімей

Програма житлових субсидій забезпечила адресну державну підтримку найменш захищених сімей і громадян за умов поступового підвищення частки покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг.

Субсидії  для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2014 році, призначено 12284 сім»ям, а субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого палива та  скрапленого газу  призначено 8085 сім»ям .

Субсидія є безповоротною адресною допомогою. При її призначенні громадяни не  беруть на себе зобов'язання щодо її повернення. це принципово відрізняє субсидію від позик, кредитів та інших видів договірних зобов'язань, коли особа мусить повертати отримані на певних умовах кошти. Отримання субсидії не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидій провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

Субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначають лише в тому разі, коли житло не забезпечене тепло-, газо- або електропостачанням для опалення.

Інші види послуг – Інтернет, кабельне телебачення, радіо, антена, телефон, тощо - не підлягають субсидіюванню.

Субсидія призначається за  наявності різниці  мiж розмiром плати за житлово-комунальнi послуги, скраплений газ та паливо (у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами) i обсягом  визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України обов’язкового вiдсотка платежу.

Необхідною умовою для призначення субсидії є працевлаштування або навчання усіх зареєстрованих у житлі осіб працездатного вiку протягом 3 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії.

Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.  Кількість осіб для розрахунку розміру субсидії визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.

Обов»язковий відсоток платежу визначається, виходячи із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу і розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

З 01.10.2014 постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 6 серпня 2014 для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, встановлено соціальну норму житла для:
1) оплати користування житлом/утримання житла - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Установлені такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
1) для індивідуального опалення   :
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 7 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 65 кВт•г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

Надання раніше призначеної субсидії припиняється:
за  поданням  житлово-експлуатаційних  організацій, житлово-будівельних  (житлових)     кооперативів,     об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні  послуги,  якщо  громадянин,  якому  призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг, за  винятком  випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати,  пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, -  з  місяця,  в  якому  надійшло  таке подання.

якщо громадянин  приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована  сума  субсидії,  -  з  місяця,  в   якому   виявлено порушення;

у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що  унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема  смерть   одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

у  разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою  особою,  яка  не  була в ньому зареєстрована на перше число місяця,  з  якого  призначена  субсидія,  - з місяця, що настає за місяцем,  в  якому  відбулися  зміни

за заявою   уповноваженого   власника  (співвласника)  житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена житлово-будівельного    кооперативу,    власника    (співвласника) житлового приміщення,  на якого відкрито  особовий  рахунок,  -  з місяця,  що настає за місяцем її подання,  якщо інше не обумовлено заявою.

Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації