Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Про організацію надомного обслуговування

Вагоме місце в наданні соціальної допомоги населенню займає організація надомного обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.

На державному рівні послуги з надомного обслуговування надають територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які функціонують у кожному місті та районі області. З початку року у 29 відділеннях соціальної допомоги вдома обслужено 6363 осіб, з них 702 особи  отримали соціальні послуги на платній основі.

Документом, що регулює роботу відділень соціальної допомоги є постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

Зазначеною постановою затверджено Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома.

Відповідно до чинного законодавства, право на отримання послуг мають одинокі громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком, з числа осіб: похилого віку; інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"; хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Послуги з надомного обслуговування можуть надаватися громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

У виняткових випадках місцевий орган виконавчої влади може приймати рішення про звільнення від плати за надомне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із соціальним обслуговуванням громадян, передбачаються за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

На цей час територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводиться робота по впровадженню Державного стандарту догляду вдома, який визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги вдома. Слід зазначити що цей стандарт стосується суб»єктів незалежно від  форм власності. Соціальна послуга догляду вдома в обсягах визначених цим Державним стандартом надасться безоплатно за плату або із встановленням диференційованої плати. Громадяни, які мають право на соціальне обслуговування вдома, відповідно до визначеного ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, індивідуального плану та договору на надання соціальної послуги вдома можуть отримати допомогу:
у приготування їжі вдома, годуванні, доставки гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства; придбанні та доставки товарів з магазину або базару, доставки книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються; у виклику лікаря, наданні допомоги у проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організаціє консультацій лікарів та інших спеціалістів; допомогу у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом; оформленні документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; читанні преси; допомогу в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара); оформленні документів на санаторно-курортне  лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів; у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; вирішення питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях; інші соціальні послуги.

Індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги через з місяць з дня початку її надання, надалі один раз на  півроку.

За бажанням осіб, які потребують соціального обслуговування в домашніх умовах соціальні послуги їм можуть надаватись безпосередньо фізичними особами.

Законом України “Про соціальні послуги” передбачено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати. Порядок призначення і виплати компенсації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558.

Компенсація у такому разі призначається непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Родинні зв'язки між фізичною особою, яка надає послуги та отримувачем соціальних послуг значення не мають.

Інваліди, які за станом здоров'я можуть доглядати та доглядають за іншою особою, теж мають право на компенсаційну виплату.

Період догляду за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та зараховується до страхового стажу.

Для отримання необхідної консультації з цього приводу, а також організації допомоги громадяни можуть звернутися до управлінь соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів та міст області, фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування які працюють на території сільських та селищних рад.Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації