Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Особливості і переваги укладання колективного договору

13 грудня 2013 року підписано спільний лист-звернення обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок та обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» до керівників підприємств, установ, організацій та голів первинних профспілкових організацій області щодо укладання колективних договорів на 2014 рік в якому зазначено, що у сучасних умовах колективний договір підприємства, установи, організації є тим самим нормативно-правовим актом, який робить можливою повноцінну реалізацію норм трудового законодавства щодо соціально-економічних, трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцем.

Незамінність колективного договору визначається тим, що до нього обов’язково включають норми, які, згідно з чинними законодавчими актами, мають бути закріплені і конкретизовані в колективному договорі.

Цей локальний нормативний акт є необхідним і через ще одну його мету – запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

З огляду на це, обласна державна адміністрація, обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» та обласна рада профспілок звертаються до підприємств, установ та організацій області всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією підвести підсумки виконання зобов’язань по колективних договорах 2013 року, а також розпочати роботу над укладенням нових або подовженням дії укладених колективних договорів на 2014 рік.

Сучасний колективний договір, з одного боку, є актом безпосередньої участі трудових колективів в правовому регулюванні праці працівників даної юридичної особи, в створенні локальних норм права, а з іншого – актом участі працівників, їх трудового колективу в керуванні підприємством, оскільки може розвивати виробничу демократію, участь працівників в місцевій правотворчості. В ньому відображаються і з’єднуються інтереси працівників і роботодавців, оскільки колективний договір представляє консенсус інтересів сторін соціального діалогу. В цьому правова, економіко-соціальна та політична роль колективного договору.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі-Закон) колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Відповідно до статті 2 Закону колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів. Фіксуючи нормальні умови праці, колективний договір дозволяє працівникам брати участь у прийнятті рішень.

Потреба в укладенні колективного договору насамперед зумовлена метою укладення такого договору, а саме - запобіганням конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі, та їх урегулюванням.

Колективним договором установлюються, зокрема, соціальні пільги, гарантії та компенсації, регулюються трудові і соціальні відносини в колективі. Колективний договір, укладений з урахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільній, високопродуктивній роботі, створенню надійних засад для соціального захисту працівників, значно зменшує ризик виникнення трудових конфліктів і соціальної напруженості в колективі.

Також потреба в укладенні колективного договору зумовлюється й тим, що до нього обов’язково включають норми, які згідно з чинними законодавчими актами мають бути закріплені в колективному договорі. Так, відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» у колективному договорі мають установлюватися: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Звертаємо увагу, що переговори по укладенню нових колективних договорів варто розпочати завчасно для того, щоб укласти колективні договори не пізніше березня 2014 року. При розробці колективних договорів необхідно обов’язково додержуватись норм та гарантій, передбачених чинним законодавством, а також положень Генеральної, галузевих, територіальних угод.

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір реєструється місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування зокрема районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад (райміськуправліннями соціального захисту населення, департаментом праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради). Порядок повідомної реєстрації колективних договорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів) для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

За станом 01 січня 2014 року в області на 4328 підприємствах, в установах та організаціях укладено колективні договори, які пройшли повідомну реєстрацію в районних та міських управліннях соціального захисту населення Миколаївської області та департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Діючими колективними договорами охоплено 273,8 тис. працюючих.

За інформацією щодо укладання та інших питань колективно-договірного регулювання трудових відносин звертатися до райміськуправлінь соціального захисту населення.

Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації