Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Програма житлових субсидій забезпечує адресну державну підтримку

Програма житлових субсидій забезпечила адресну державну підтримку найменш забезпечених сімей і громадян за умов поступового підвищення частки покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг.

Субсидії  для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2013 році, призначено 25480 сім»ям ( що становить  5,4% від загальної кількості сімей в області.)

Субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого палива та  скрапленого газу  призначено 9277 сім»ям .

Субсидія є безповоротною адресною допомогою. При її призначенні громадяни не  беруть на себе зобов'язання щодо її повернення. це принципово відрізняє субсидію від позик, кредитів та інших видів договірних зобов'язань, коли особа мусить повертати отримані на певних умовах кошти. Отримання субсидії не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидій провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

Субсидія не призначається, якщо у житлових приміщеннях  зареєстровані працездатні громадяни, які не працювали, не навчались за денною формою навчання у вищому  або професійно - технічному навчальному закладі, не були зареєстровані у службі зайнятості протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення.

Субсидію на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива призначають лише в тому разі, коли житло не забезпечене тепло-, газо- або електропостачанням для опалення.

Коли для опалення житлового приміщення одночасно використовують тверде  паливо, природній газ і електроенергію, субсидію надають тільки на один вид палива.

Інші види послуг – Інтернет, кабельне телебачення, радіо, антена, телефон, тощо - не підлягають субсидіюванню.

Для призначення субсидії уповнова¬женому ВЛАСНИКУ , наймачу держав-ного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного коопера-тиву, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації, слід звертатись до органів соціального захисту на¬селення за місцем реєстрації.

Субсидія призначається починаючи з місяця надходження заяви.

Надання субсидії може бути припинено за поданням   організацій, що надають ко¬мунальні послуги, якщо громадянин, яко¬му призначено субсидію, не сплачує від¬повідної частки житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов'язаних із затриманням виплати заробітної плати, пенсії тощо, що підтверджується відпо¬відними документами.