Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Соціальний захист сімей з дітьми

Протягом 2013 року в Миколаївській області майже 87,6 тис. сімей отримали державну допомогу сім»ям з дітьми на загальну суму  831,6 млн.грн.

Законом України „Про Державний бюджет на 2014 рік” встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1176 гривень, з 1 липня – 1207,0грн. та з 1 жовтня - 1256 грн.;  для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032 грн, з 1 липня – 1059грн.,  з 1 жовтня - 1102 грн;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286грн., з 1 липня – 1320,0грн., з 1 жовтня - 1373грн;
працездатних осіб: з 1 січня – 1218грн., з 1 липня – 1250,0грн.,  з 1 жовтня – 1301грн;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949грн, з 1 липня – 974,0грн., з 1 грудня - 1014грн.

Громадянам, які отримують різні види державної допомоги, перерахунок розмірів допомоги за новими прожитковими мінімумами буде проведено  без їх звернення та надання додаткових довідок, тому немає необхідності звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення для проведення перерахунків.

У 2014 році збільшено розміри надання допомоги при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини надається в залежності від прожиткового мінімуму для дитини віком до шести років, встановленого на день народження дитини, і у цьому році становитиме на першу дитину: з січня 2014р. 30,9 тис грн., з 1 липня – 31,7тис.грн., з 1 жовтня – 33,0тис.грн. ,  на другу дитину: з 1 січня –  61,9 тис. грн., з 1 липня – 63,5тис.грн., з 1 жовтня – 66,1тис.грн. – на другу дитину та з 1 січня - 123,8 тис. грн., з 1 липня – 127,0тис.грн., з 1 жовтня – 132,2тис.грн. – на третю та наступну дитину.

Відповідно до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім»ям з дітьми, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить  100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто з 1 січня 2014 р. –  1218грн.,   з 1 липня – 1250,0грн., з 1 жовтня – 1301грн..

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усинови­телям (вдовам, вдівцям), матері (бать­ку) дітей у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною фор­мою навчання у вищих навчальних за­кладах І—IV рівнів акредитації та про­фесійно-технічних навчальних закла­дах, — до закінчення такими дітьми на­вчальних закладів, але не більш ніж до досягнення ними 23 років), надавати­меться в розмірі різниці між 50 % про­житкового мінімуму для дитини відпо­відного віку та середньомісячним су­купним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % прожиткового міні­муму для дитини відповідного віку.

У 2014 році  максимальний розмір такої допомоги становитиме:
на дитину до 6 років: з 1 січня – 516,0 грн.,  з 1 липня -529,5 грн. з 1 жовтня – 551,0грн.;
на дити­ну від 6 до 18 років — відповідно 643,0грн., 660,0грн. та 686,5грн.

Мінімальний розмір такої допомоги — 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
на дитину до 6 років: з 1 січня –309,6 грн., з 1 липня – 317,7грн., 1 жовтня —   330,6 грн.;
на дитину від 6 до 18 років — відповідно 385,5 грн., 396,0грн.  та 411,9 грн.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, виплачуєть­ся в розмірі різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину алі­ментів, пенсії, стипендії, державної допомоги за попередні шість кален­дарних місяців.
Якщо опікун не одержує на дитину аліментів,  пенсії, стипендії, державної допомоги, то розмір допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам для ди­тини відповідного віку:

на дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2064 грн., з 1 липня – 2118,0грн., 1 жовтня – 2204 грн..;

на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2572,0 грн.,  з 1 липня – 2640,0грн. з 1 жовтня – 2746,0 грн.

Така допомога виплачується до досягнення дитиною 18 – річного віку.

З заявою про призначення усіх видів державної допомоги необхідно звертатись до районних управлінь праці та соціального захисту населення, а в сільській місцевості до фахівців з соціальної роботи.

Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації