Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Запобігання та протидія домашньому насильству

Інформація по Миколаївській області про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї за 2017 рік

 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» в Миколаївській області

Рекомендації щодо проведення щорічної  акції "16 днів проти насильства"

 

Банк діючих органів та установ, які надають допомогу членам сім'ї, де вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення і працюють за напрямом попередження насильства в сім'ї

 

Психолого-педагогічні та соціальні аспекти проблеми жорстокого ставлення до дітей у родині

 

Законодавство:

Закон України Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами

Про запобігання та протидію домашньому насильству

Наказ від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах"

Конституція України (ст. 3, 23, 28, 29)

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ зі змінами від 25.09.2008

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» від 25.09.2008 № 599-VI

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІ;І

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003  № 966- ІV

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001  № 2558- ІІІ із змінами та доповненнями від 15.01.2009

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995  № 20/95-ВР

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990  № 565-ХІІ

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000  № 1489-ІІІ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х зі змінами від 25.09.2008

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІ

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 26.04.2003 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1126 від 27.08.2004 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 08.07.1995 «Про створення кримінальної міліції у справах дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 12.05.2004 «Про типове положення про Центр соціально-психологічної допомоги» зі змінами від 03.06.2009 з урахуванням останніх змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів від 03.06.2009 № 541 «Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»

Постанова Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1929 від 04.12.1998 «Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1072 від 06.09.1996 «Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2012  N 371/549 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2009 року N 3131/386 »

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.08.2013  N 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми »

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  «Примірне положення про Кризовий центр для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення» від 10.06.2009 № 1977

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МОЗ України, МОН України, Мінпраці України, Мінтрансзвязку України, МВС України, Держдепартаменту виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106  «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 21.12.2007 № 4991 «Про затвердження порядку формування, ведення та використання загального банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 14.04.2004 № 15 «Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку дітей службами у справах дітей»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства охорони здоров’я України  від 01.04.2004 № 9/166 «Про затвердження заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 31.03.2008 № 1278 «Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 25.04.2008 № 1795 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 17.08.2005 № 1658 «Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 04.11.2008 № 4414 «Про затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 307/105 від 10.05.1993 «Про порядок обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлікорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру»

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.01.2004 № 38 «Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 31.10.2006 № 3685 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ по усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 10.06.2003 № 328-р «Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»