Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Нове в законодавстві щодо призначення державних допомог сім’ям з дітьми

У 2011 році в Миколаївській області майже 75 тис. сімей отримали державних допомог сім’ям з дітьми на загальну суму  620828,6 тис. грн.

Законом України „Про Державний бюджет на 2012 рік” встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1017 гривні, з 1 квітня - 1037гривень, з 1 липня – 1044грн. з 1жовтня - 1060 грн, з 1 грудня - 1095 грн та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня – 893 грн, з 1 квітня – 911 грн, з 1 липня- 917грн., з 1 жовтня – 930 грн, з 1 грудня - 961 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 грн., з 1 квітня - 1134грн, з 1 липня-1144грн. з  1 жовтня – 1161грн., з 1 грудня - 1197 грн;
- працездатних осіб: з 1 січня – 1073грн., з 1 квітня - 1094 грн, з 1 липня- 1102грн, з 1 жовтня – 1118грн, з 1 грудня – 1134грн;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822грн, з 1 квітня - 838грн, з 1 липня - 844грн.з  1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня - 884грн.

Громадянам, які отримують різні види державної допомоги, перерахунок розмірів допомоги за новими прожитковими мінімумами буде проведено  без їх звернення та надання додаткових довідок, тому немає необхідності звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення для проведення перерахунків.

Також необхідно додати, що  збільшення прожиткових мінімумів у 2012році відбудеться не 4 рази, як у 2011, а 5 раз – з  1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня, а отже і розміри допомог також будуть змінюватись  5 раз.

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, в тому числі і жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:  Пенсійного Фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Допомога по вагітності та пологам виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів.
Допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги з січня 2012 року становить 268,25 грн. на місяць

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У 2012 році збільшено розміри надання допомоги при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини надається в залежності від прожиткового мінімуму для дитини віком до шести років, встановленого на день народження дитини, і у цьому році становитиме з січня 2012р. 26,7 тис грн. - на першу дитину,  53,5 тис. грн.. – на другу дитину та 107,1 тис. грн.. – на третю та наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у  десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини (8930,0 грн), решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців( 744,17 грн) на другу дитину – 48 місяців (930,21 грн), на третю і кожну наступну –  72 місяців (1364,31 грн).

Відповідно до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім»ям з дітьми, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
Максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить  100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто з 1 січня 2012 р. –  1073грн.,   з 1  квітня – 1094 грн.,  з 1липня-1102грн., з 1 жовтня – 1118 грн., з 1 грудня – 1134 грн.
Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усинови­телям (удовам, удівцям), матері (бать­ку) дітей у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною фор­мою навчання у вищих навчальних за­кладах І—IV рівнів акредитації та про­фесійно-технічних навчальних закла­дах, — до закінчення такими дітьми на­вчальних закладів, але не більш ніж до досягнення ними 23 років), надавати­меться в розмірі різниці між 50 % про­житкового мінімуму для дитини відпо­відного віку та середньомісячним су­купним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % прожиткового міні­муму для дитини відповідного віку.
У 2012 році  максимальний розмір такої допомоги становитиме:
на дитину до 6 років: з 1 січня – 446,5 грн., з 1 квітня — 455,5 грн., з 1 липня- 458,5грн., з 1 жовтня – 465,0 грн., з 1 грудня -480,5 грн.;
на дити­ну від 6 до 18 років — відповідно 556,0грн., 567,0 грн., 572,0грн., 580,0 грн., 598,5грн.

Мінімальний розмір такої допомоги — 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
на дитину до 6 років: з 1 січня –267,9 грн., з 1 квітня — 273,3 грн., з 1 липня- 275,1грн., з 1 жовтня –   279,0 грн., з 1 грудня — 288,3 грн.;
на дитину від 6 до 18 років — відповідно 333,6 грн., 340,2 грн., 343,2грн., 348,3грн., 359,1 грн.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, виплачується в розмірі різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсії, стипендії, державної допомоги за попередні шість календарних місяців.
В разі отримання опікуном зазначених виплат, розмір допомоги дорівню­ватиме різниці між двома про­житковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним роз­міром одержуваних на дитину виплат.
Якщо опікун не одержує на дитину аліментів,  пенсії, стипендії, державної допомоги, то розмір допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам для дитини відповідного віку:

на дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1786 грн., з 1  квітня — 1822 грн.,з 1 липня- 1834грн.,  з 1 жовтня — 1860 грн., 1 грудня – 1922 грн..;

на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2224 грн.,  з 1  квітня —  2268 грн., з 1 липня- 2288грн., 1 жовтня — 2322 грн., з 1 грудня –  2394 грн..  
Така допомога виплачується до досягнення дитиною 18 – річного віку.

З заявою про призначення усіх видів державної допомоги необхідно звертатись до районних управлінь праці та соціального захисту населення, а в сільській місцевості до спеціалістів сільських (селищних) центрів  соціального захисту населення.

У разі надання всіх необхідних документів допомога призначається протягом 10 днів з місяця звернення із заявою. У випадку, коли до заяви надано неповний пакет документів, допомога призначається з місяця звернення, якщо недостаючі документи додано протягом місяця.

 

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації