Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

“Про працевлаштування за кордоном (трудова міграція)”

Відомо, що значна кількість наших співгромадян працюють за кордоном. За останніми звітними даними по Миколаївській області протягом 2011 року тимчасово працевлаштовано за кордоном  1459 громадян.

Часто трудові мігранти бувають незахищеними і взагалі піддають ризику власне життя через те, що працюють за кордоном  не легально. Саме через легковажність та недостатню поінформованість про реалії працевлаштування за кордоном громадяни опиняються в скрутних ситуаціях. Особи, які планують їхати на роботу за кордон, повинні отримати достовірну та повну інформацію про майбутню роботу та умови життя за кордоном. Дуже важливо скористатися послугами фірм, які працюють у правовому полі та дотримаються вимог чинного законодавства щодо працевлаштування за кордоном.

Процес легального працевлаштування займає багато часу та зусиль. Адже для того, щоб легально працювати за кордоном, необхідно дотримуватися усіх визначених законодавчими актами процедур. Необхідно мати, зокрема дійсний закордонний паспорт, відповідну візу (робочу візу), трудову угоду із закордонним роботодавцем, дозвіл на роботу (який зазвичай видається органом працевлаштування країни, де особа буде працювати) або дозвіл на перебування (зазвичай видається органами внутрішніх справ або посольством).

Щоб уникнути шахрайства та не бути ошуканими при пошуку роботи за кордоном, необхідно дізнатися, чи має фірма, до якої Ви звернулися, ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Адже відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”  “посередництво у   працевлаштуванні на роботу за кордоном” – це вид господарської діяльності, на який видається спеціальний дозвіл - ліцензія.

Ліцензія видається Міністерством соціальної політики України, і засвідчує  право ліцензіата на  провадження  виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
До посередницької діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном відносяться: надання послуг юридичними чи фізичними особами з пошуку роботи за кордоном  та  інформаційно-консультаційні послуги  про можливості працевлаштування за кордоном, про умови праці і розміри її оплати, про найменування і місцезнаходження закордонного роботодавця .

Міністерством соціальної політики України розроблено та затверджено наказом від 6 вересня 2010 року N272 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні   на роботу за кордоном (у новій редакції), які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 5 жовтня 2010 року за N887/18182. Рекламні  оголошення,  які  розміщуються  ліцензіатом  у засобах  масової  інформації  та  у   мережі   Інтернет,   повинні відповідати вимогам Закону України "Про рекламу", зокрема реклама повинна містити повне найменування ліцензіата,  адресу,  зазначену в ліцензії,  номери телефонів,  серію,  номер  і  дату  видачі ліцензії та ким видана.

Відповідно до ліцензійних умов при  провадженні діяльності   з   посередництва   у працевлаштуванні на роботу  за  кордоном  ліцензіат  повинен  мати приміщення  (офіс). На  вході  до  приміщення (офісу) ліцензіата має бути вивіска із зазначенням:  найменування ліцензіата згідно з найменуванням, яке зазначено в ліцензії (крім фізичних осіб - підприємців);   інформації про режим роботи ліцензіата.  У   службовому  приміщенні  (офісі)  ліцензіата,  де  проводиться приймання громадян,  на доступному для них місці мають знаходитися нормативно-правові акти та документи, зокрема:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- фотокопія ліцензії на  посередництво  у  працевлаштуванні  на роботу за кордоном;
- перелік країн, до яких відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат  має  право працевлаштовувати клієнтів;
- засвідчена ліцензіатом   письмова   інформація  про  характер майбутньої роботи,  загальні умови праці та  проживання  у  країні працевлаштування;
- номери телефонів Мінсоцполітики, як органа контролю;
- Закони України  "Про  ліцензування певних видів господарської діяльності" ,  копія Ліцензійних умов провадження діяльності
- книга відгуків та пропозицій.

Ліцензіат   зобов'язаний    провадити    діяльність    з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном лише  в   рамках   укладеного  з  іноземним суб'єктом    господарювання   зовнішньоекономічного     договору (контракту).    При цьому іноземний суб'єкт  господарювання   повинен мати  копію  дозволу  на  працевлаштування   громадян України,  виданого  роботодавцю або   копію   дозволу (ліцензії)    на    посередницьку   діяльність   у працевлаштуванні громадян України. У разі,   якщо законодавством  країни  працевлаштування  не  передбачено   видачу дозволів (ліцензій), повинна бути копія документа  іноземного  суб'єкта  господарювання,   що визначає  вид  його господарської діяльності на працевлаштування громадян України.  У  наявності повинна бути  копія документа,  що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження.  При працевлаштуванні на судна  іноземних власників повинна бути копія документа,  який підтверджує, що іноземна фірма володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах або керує  екіпажами  судна.

Усі іноземні документи повинні бути засвідчені відповідно до  законодавства  країни  їх  видачі  та  легалізовані  в консульській  установі  України  чи  Міністерстві Закордонних Справ.

Наявність трудового договору підтверджує легальне працевлаштування. Трудовий договір – це угода, укладена між працівником та роботодавцем, де прописуються права та обов’язки обох сторін. Лише на підставі підписаного трудового договору працівник може пред’явити свої вимоги чи претензії роботодавцю, а роботодавець найманому працівнику. Проект трудового договору представлений іноземним  роботодавцем  повинен бути у посередника – ліцензіата для ознайомлення громадян. Трудовий договір повинен   містити: основні реквізити роботодавця,  професійні вимоги  до  працівника, відомості про   характер   роботи,   умови  праці,  її  оплати  та проживання  на  території  країни  працевлаштування,   соціального захисту   (зокрема   страхування),   строк   дії  договору,  умови продовження його дії та розірвання,  порядок покриття транспортних витрат тощо.  Працівник при укладанні договору  повинен отримати свій примірник трудової угоди з усіма підписами та зберігати протягом усього періоду роботи.

Відповідно до Ліцензійних умов фірма-посередник повинна у  письмовій формі  укласти  з клієнтами  договір  про надання послуг з посередництва  у  працевлаштуванні на роботу за кордоном  у двох примірниках:  один видається клієнту, другий залишається у ліцензіата.

До  укладання  з  клієнтом  договору  (контракту) про надання  послуг  з  посередництва  у працевлаштуванні за кордоном,  ліцензіат повинен надати  клієнту  засвідчену  письмову  інформацію про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування.  Якщо особа ознайомившись з цими документами  вирішить скористатися послугами ліцензіата щодо працевлаштування за кордоном, їй необхідно укласти з ліцензіатом договір  про надання послуг.  Договір з ліцензіатом повинен містити:
- номер, дату, місце укладання договору;
- найменування ліцензіата,  номер  та  дату  видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні  на  роботу  за  кордоном,  номер телефону, адресу   місцезнаходження   та/або  місця  провадження діяльності ліцензіата;
- відомості про клієнта (прізвище,  ім'я та по батькові,  місце проживання, номер телефону тощо);
- визначення предмета договору (контракту);
- права, обов'язки та відповідальність  сторін,  в  тому  числі фінансові зобов'язання;
- умови змін, розірвання та анулювання договору (контракту);
- порядок вирішення спірних питань;
- місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;
- термін дії договору (контракту);
- визначення форс-мажорних  обставин  та  дії  сторін  при   їх настанні;
- перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату.

Ліцензіат зобов'язаний відомості про клієнтів вносити  до журналу  єдиного  обліку  клієнтів  за встановленою  формою.

Громадяни мають право не платити посереднику до моменту повного отримання послуг (тобто підписання трудового договору з іноземним роботодавцем). Відповідно до нормативно-правових актів ліцензіат не має права стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за  послуги  з  посередництва  у  працевлаштуванні  на  роботу  за кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового  договору  (контракту)  та/або  робочої  візи  в посольстві (консульстві) іноземної країни (в   разі наявності   між  Україною  та  країною  працевлаштування  візового порядку в'їзду).

Згідно зі статтею 20  Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"  контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснює орган ліцензування – це Міністерство соціальної політики України,  в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності. Перевірки здійснюються згідно з річним планом перевірок та на підставі посвідчень Міністерства соціальної політики України на право проведення планових перевірок ліцензіата.

Мінсоцполітики веде Єдиний ліцензійний реєстр суб’єктів господарської діяльності  з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, тобто здійснює облік діючих ліцензій та копій ліцензій. Інформація щодо означеної діяльності знаходиться на сайті Мінсоцполітики. За останніми даними міністерства за станом на кінець 2011 року на території Миколаївської області здійснюють діяльність 25 суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.Головне управління праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації