Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Соціальний захист сімей з дітьми

За 5 місяців 2013 року в Миколаївській області майже 84,6 тис. сімей отримали державних допомог сім»ям з дітьми на загальну суму  268,6 млн.грн.

Законом України „Про Державний бюджет на 2013 рік” встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1108 гривень та з 1 грудня - 1176 грн.;  для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 972 грн,  з 1 грудня - 1032 грн;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210грн., з 1 грудня - 1286грн;
працездатних осіб: з 1 січня – 1147грн.,  з 1 грудня – 1218грн;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894грн, з 1 грудня - 949грн.

Громадянам, які отримують різні види державної допомоги, перерахунок розмірів допомоги за новими прожитковими мінімумами буде проведено  без їх звернення та надання додаткових довідок, тому немає необхідності звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення для проведення перерахунків.

У 2013 році збільшено розміри надання допомоги при народженні дитини.

Допомога при народженні дитини надається в залежності від прожиткового мінімуму для дитини віком до шести років, встановленого на день народження дитини, і у цьому році становитиме з січня 2013р. 29,2 тис грн. - на першу дитину,  58,3 тис. грн.. – на другу дитину та 116,6 тис. грн.. – на третю та наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у  десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини (9720 грн), решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців( 810,0 грн) на другу дитину – 48 місяців (1012,5 грн), на третю і кожну наступну –  72 місяців            (1485,0 грн).

Відповідно до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім»ям з дітьми, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
Максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить  100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто з 1 січня 2013 р. –  1147грн.,   з 1 грудня – 1218 грн.
Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усинови­телям (вдовам, вдівцям), матері (бать­ку) дітей у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною фор­мою навчання у вищих навчальних за­кладах І—IV рівнів акредитації та про­фесійно-технічних навчальних закла­дах, — до закінчення такими дітьми на­вчальних закладів, але не більш ніж до досягнення ними 23 років), надавати­меться в розмірі різниці між 50 % про­житкового мінімуму для дитини відпо­відного віку та середньомісячним су­купним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % прожиткового міні­муму для дитини відповідного віку.
У 2013 році  максимальний розмір такої допомоги становитиме:
на дитину до 6 років: з 1 січня – 486,0 грн.,  з 1 грудня -516,0 грн.;
на дити­ну від 6 до 18 років — відповідно 605,0грн. та 643,0грн.

Мінімальний розмір такої допомоги — 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
на дитину до 6 років: з 1 січня –291,6 грн., з 1 грудня — 309,6 грн.;
на дитину від 6 до 18 років — відповідно 363,0 грн. та 385,8 грн.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, виплачуєть­ся в розмірі різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину алі­ментів, пенсії, стипендії, державної допомоги за попередні шість кален­дарних місяців.
Якщо опікун не одержує на дитину аліментів,  пенсії, стипендії, державної допомоги, то розмір допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам для ди­тини відповідного віку:

на дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1944 грн., з 1 грудня – 2064 грн..;

на дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2420,0 грн.,  з 1 грудня –  2572 грн..  
Така допомога виплачується до досягнення дитиною 18 – річного віку.

З заявою про призначення усіх видів державної допомоги необхідно звертатись до районних управлінь праці та соціального захисту населення, а в сільській місцевості до фахівців з соціальної роботи.
У разі надання всіх необхідних документів допомога призначається протягом 10 днів з місяця звернення із заявою. У випадку, коли до заяви надано неповний пакет документів, допомога призначається з місяця звернення, якщо недостаючи документи додано протягом місяця.

Головне управління праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації