Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

«Про розвиток соціального діалогу в Миколаївській області»

Розвиток ефективного соціального діалогу є необхідною умовою європейської інтеграції України, оскільки, крім іншого, саме завдяки соціальному діалогу країни Європейського Союзу досягли високого економічного розвитку та гідного рівня життя.

У широкому розумінні соціальний діалог – це паритетна конструктивна співпраця між громадянським суспільством (як окремою сферою суспільних відносин, в якій реалізуються приватні інтереси громадян та їхніх груп, котра існує паралельно з державою, однак прямо їй не підпорядкована) та державою (як виразником загальносуспільних інтересів). У вузькому - замикається в рамках традиційної форми ведення консультацій, переговорів та інших форм соціально-політичних контактів, що відбуваються між урядом, профспілками та об’єднаннями роботодавців. Завдяки розвиткові соціального діалогу відбувається залучення основних інститутів громадянського суспільства до взаємодії з органами державної влади, що є оптимальним способом розвитку потенціалу самого державного управління, забезпечує можливість переходу від політичної конфронтації до співробітництва, вільного саморозгортання процесів консолідації суспільства.                                   
Перевагою соціального діалогу є не тільки те, що він регулює відносини між працею і капіталом, знижує рівень конфліктів між різними верствами суспільства, а і, що важливо, підвищує відповідальність робітників за ефективність виробництва і результати праці.

В економічній сфері соціальний діалог сприяє поліпшенню економічних показників, більшій збалансованості бюджету, зниженню рівня інфляції; у соціальній сфері – скороченню рівня безробіття, розвитку середнього класу, запобіганню маргіналізації населення, соціальному захисту працівників, підвищенню мотивації праці; у політичній сфері – падінню страйкової активності, участі груп інтересів у процесі прийняття рішень, забезпеченню політичної стабільності.

Для  розвитку соціального діалогу в області відповідно до статті 17 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та на підставі пропозицій сторін соціального діалогу створено та затверджено розпорядженням облдержадміністрації від 24 травня 2012 року №152-р склад обласної тристоронньої ради.

Вказаним розпорядженням облдержадміністрації затверджено склад представників обласної тристоронньої соціально–економічної ради від органів виконавчої влади. Склад представників обласної тристоронньої соціально–економічної ради від обласної ради профспілок та обласної організації роботодавців затверджено відповідно до їх статутів.

Положення про Миколаївську обласну тристоронню соціально-економічну раду, розроблене сторонами соціального діалогу на основі Типового положення про територіальну тристоронню соціально економічну раду.

У всіх містах і районах області також діють тристоронні соціально-економічні ради (5 міських та 19 районних). Проводиться перегляд складу представників тристоронніх соціально-економічних рад відповідно до кадрових змін та забезпечується проведення їх засідань.


Плани роботи тристоронніх соціально-економічних рад формуються на основі пропозицій, які подаються від кожної сторони соціального діалогу та затверджуються на засіданнях рад. З метою активізації роботи тристоронніх рад, поглиблення соціального діалогу, обміну досвідом щодо вирішення соціальними партнерами найбільш актуальних питань у сфері соціально-трудових відносин запроваджено звітування на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради співголів районних (міських) рад про проведену ними роботу.

Проведено відповідну організаційну роботу щодо створення тристоронніх соціально-економічних рад на галузевому рівні. Створено допоміжну тристоронню соціально-економічну раду в сільському господарстві, галузях освіти та науки. Розроблено положення та порядок проведення соціального діалогу у цих радах.

Для забезпечення активізації взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та профспілок та щодо ведення соціального діалогу видано розпорядження облдержадміністрації від 25 червня 2010 року № 201-р "Про посилення співпраці між органами влади та профспілками в рамках соціального діалогу в Миколаївській області”.

З метою зміцнення співпраці з роботодавцями та профспілками, активізації діяльності міських і районних тристоронніх соціально-економічних рад та забезпечення спільного розгляду актуальних питань у сфері соціально-економічного розвитку на їх засіданнях в області видано та реалізується розпорядження облдержадміністрації від 27 травня 2009 року №196-р "Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Миколаївській області".

Одним з результатів ведення процесу соціального діалогу в Миколаївській області є укладання Угоди з соціально-економічних питань між Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою, Миколаївською обласною організацією роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" і Миколаївською обласною радою профспілок на 2012-2015 роки.

З метою виконання положень обласної Угоди видано розпорядження голови облдержадміністрації від 28 травня 2012 року №156-р "Про реалізацію Угоди між Миколаївською обласною державною адміністрацією, обласною радою, Миколаївською обласною організацією роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" і Миколаївською обласною радою профспілок на 2012-2015 роки з соціально-економічних питань". Стан виконання зобов’язань Угоди знаходиться на контролі всіх сторін, що її підписали. Раз на півріччя підсумки виконання обласної угоди з соціально - економічних питань розглядаються на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

Для забезпечення активізації взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців щодо укладання та виконання колективних договорів діє розпорядження голови облдержадміністрації від 22 січня 2007 року № 23-р "Про активізацію роботи щодо укладання та виконання колективних договорів в Миколаївській області".

З метою проведення колдоговірної кампанії 2012 року райміськуправліннями праці та соціального захисту населення та профспілковими структурами проводилася консультативно-роз’яснювальна робота в трудових колективах щодо переваг укладання колективних договорів з наступною їх повідомною реєстрацією в органах виконавчої влади, організовувалися навчальні семінар-наради з цих питань. Питання щодо стану укладання колдоговорів розглядалися на колегіях та засідання тристоронніх соціально-економічних рад різних рівнів.

Через угоди та колективні договори регулюються питання розвитку виробництва, зайнятості, граничні розміри скорочення чисельності штату, створення нових робочих місць, здійснення професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників, недопущення безпідставного скорочення кількості працюючих та робочих місць, атестації робочих місць, реабілітації, зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, сфера застосування цивільно-правових договорів.

З метою упередження конфліктів у соціально-трудових відносинах на підприємствах проводиться тісна співпраця органів виконавчої влади, відділення національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, організацій профспілок та роботодавців.

Для більш детальної інформації та роз’яснень щодо застосування чинного законодавства про соціальний діалог звертатися до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, районних, міських управлінь праці та соціального захисту населення, у м. Миколаєві до департаменту праці та соціального захисту населення.Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації