Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Державний соціальний інспектор

Адресна соціальна допомога стає одним з основних інструментів подолання бідності. Це - допомога нужденним громадянам. Саме тому виникла необхідність у запровадженні інституту соціальних інспекторів, які покликані виконувати саме функції визначення нужденності громадян та допомагати їм одержати необхідну допомогу.

Державний соціальний інспектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головний  державний  соціальний  інспектор  та   державний соціальний інспектор:
- перевіряють достовірність  та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
проводять вибіркові   перевірки  особових  справ  одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням  керівника  відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника;
- складають акти  за  підсумками  перевірки  з  висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
здійснюють моніторинг  призначення   та   виплати   державної соціальної   допомоги   і   проводять   аналіз   причин  порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
- готують пропозиції    щодо   припинення   надання   державної соціальної допомоги,  позбавлення права на продовження  строку  її надання,  зменшення  розміру  допомоги  у  випадках,  передбачених законодавством;
- співпрацюють з    місцевими    органами    державної   служби зайнятості, служби у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”;
- державними  органами  нагляду  за   охороною   праці, профспілковими  та громадськими  організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення;
- виконують інші обов'язки відповідно до законодавства.

Головний  державний  соціальний  інспектор  та   державний соціальний інспектор мають право:
- проводити обстеження  умов  життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім'ї,  ступеня нужденності та можливостей знаходження  додаткових  джерел для її існування шляхом опитування осіб,  які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної   соціальної   допомоги,  родичів,  інших  осіб  у  разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;
- проводити  разом  з  представниками  управління  (відділу)  у справах  сім'ї,  дітей  та молоді і органу опіки та піклування або самостійно  вибіркові  обстеження  окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми державної  допомоги  при  народженні  дитини;  
- відвідувати місце роботи осіб,  які входять до складу  сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги,  для проведення  перевірки  відомостей   про   їх   доходи   за   умови пред'явлення   рішення   про  проведення  перевірки  власнику  або уповноваженому ним  органу  відповідного  підприємства,  установи, організації, фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності;
- отримувати від підприємств,  установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності  необхідну  інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції;
- робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, Державтоінспекції, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги;
- брати участь  у  здійсненні  моніторингу  соціальних  проблем регіону та вносити до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції  щодо  поліпшення  соціального захисту   населення   у  відповідних  регіонах,  вирішення  питань соціального  захисту  окремих  категорій  громадян  та   сімей   з урахуванням регіональних особливостей;