Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Основні функції та напрямки діяльності

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  указами Президента України  і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та  законів  України,  актами  Кабінету Міністрів   України,  наказами  Міністерства соціальної політики України,  розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, а  також положенням про департамент.


Основними завданнями Департаменту є:
-  Забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на  пільги за соціальною ознакою;
- Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;
-  Координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на території області, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;
-  Забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення  та  реалізації територіальних программ зайнятості населення, здійснення  інших  заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;
-  Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;
-  Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об'єднаннями громадян та організаціями роботодавців;
- Реалізація державної сімейної політики та політики впровадження гендерної рівності в Миколаївській області, а саме:
- попередження насильства в сім’ї;
- протидія торгівлі людьми;
- соціальний захист багатодітних сімей, робота з сім’ями;
- опрацювання документів з питання присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
- забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків ;
- виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку.

 

Суспільно важливі нормативно-правові акти з питань компетенції органу

Перелік державних інформаційних ресурсів з питань, що належать до компетенції органу

"Електронний уряд"