Decrease Size Reset font to default Increase Size
Пільги у 2015 році

Пільги у 2015 році

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надаються  пільги  з оплати за житлово-комунальні послуги та енергоносії таким категоріям громадян:

 • ветеранам війни;
 • особам,  на  яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів   війни,   гарантії   їх   соціального   захисту";
 • особам,   які   мають   особливі   заслуги  перед Батьківщиною;
 • вдовам (вдівцям)  та  батькам  померлих  (загиблих) осіб,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • особам, які мають  особливі  трудові  заслуги   перед   Батьківщиною;
 • вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,  які мають особливі трудові   заслуги   перед   Батьківщиною;
 • жертвам    нацистських переслідувань;
 • ветеранам  військової  служби,  органів внутрішніх  справ, податкової   міліції;
 • ветеранам державної      пожежної      охорони;      ветеранам     Державної кримінально-виконавчої   служби;
 • ветеранам   служби   цивільного захисту;
 • ветеранам  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації України;
 • вдовам (вдівцям) померлих  (загиблих) ветеранів  військової служби,  ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів  податкової  міліції,   ветеранів   державної   пожежної охорони, ветеранів    Державної   кримінально-виконавчої   служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної  служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • звільненим зі служби за віком,  хворобою або вислугою років  військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу  податкової  міліції,  рядового  і  начальницького   складу кримінально-виконавчої   системи,   державної   пожежної  охорони;
 • пенсіонерам з числа  слідчих  прокуратури;
 • дітям  (до  досягнення повноліття)   працівників   міліції,  осіб  начальницького  складу податкової   міліції,    рядового  і    начальницького складу кримінально-виконавчої   системи,   державної   пожежної  охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним  членам  сімей,  які  перебували  на  їх утриманні;
 • звільненим з військової служби особам,  які стали  інвалідами  під час   проходження  військової  служби;
 • батькам  та  членам  сімей військовослужбовців,  які загинули (померли) або пропали  безвісти під  час  проходження  військової служби;
 • батькам та членам сімей осіб  рядового  і  начальницького  складу  органів  і  підрозділів цивільного  захисту,  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту  інформації  України,  які  загинули  (померли),   пропали безвісти    або   стали   інвалідами   при   проходженні   служби;
 • реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або   є   пенсіонерами;
 • громадянам,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дружинам (чоловікам) та  опікунам  (на час  опікунства) дітей померлих громадян,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
 • пенсіонерам  з числа   спеціалістів  із  захисту  рослин  відповідно  до  частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
 • громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я,  частини п"ятої  статті  29  Закону  України  "Про  культуру",  частини  другої  статті  30  Закону  України   "Про бібліотеки і  бібліотечну  справу",  абзацу першого частини четвертої  статті   57   Закону   України   "Про   освіту";
 • дітям війни;
 • багатодітним сім'ям;

До членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать:

 • дружина (чоловік) пільговика, їхні неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи  або  інвалідами  I  групи;
 • особа,  яка проживає  разом  з  інвалідом  війни I групи та доглядає за ним за умови,  що інвалід  війни  не  перебуває  у  шлюбі;
 • непрацездатні батьки;
 • особа,   яка  знаходиться  під  опікою  або  піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.