Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Хто і де може проходити альтернативну (невійськову) службу

Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Назва походить від лат. Alter (один з двох) – загальноприйнята назва особливого виду державної служби, що має виключно цивільний (невійськовий) характер, яку відповідно до законодавства держави зобов’язани пройти її громадяне, якщо вони, виходячи із своіх поглядів, відмовляються від проходження встановленої законом обовязкової строкової військової служби.

Альтернативна (невійськова) служба запроваджена в Україні з 1992 року відповідно до Закону України  від 12 грудня 1991 року N 1975-XII  “Про альтернативну (невійськову) службу”.   Цей Закон визначає організаційно-правові засади альтернативної  (невійськової)  служби (далі - альтернативна служба), якою відповідно до Конституції України має бути замінене виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина.

Право  на  альтернативнау службу  мають  громадяни України,  якщо виконання військового  обов'язку  суперечить  їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій,  віровчення яких не допускає користування зброєю.

Громадянин України,  який проходить альтернативну службу, користується всіма соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами,  за винятками, визначеними цим та іншими законами України,  відповідно  до  Конституції  України,  і виконує всі обов'язки громадянина України.

За громадянином, який проходить  альтернативну службу, зберігаються право на житлову площу, яку він займав до направлення на  службу,  черговість на одержання житла за місцем проживанняі роботи, а також попередня робота  (посада),  яку  він  виконував (займав) до направлення на службу, а в разі її відсутності - інша рівноцінна  робота  (посада)  на  тому  самому  або,  за згодою працівника,  на іншому підприємстві, в установі, організації. Він користується переважним правом  на  залишення  на  роботі  у  разі скорочення чисельності або штату працівників протягом 2-ох років з дня звільнення з АС.

На альтернативну службу направляються  громадяни, які  підлягають  призову  на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням,  документально або  іншим  чином підтвердили істинність переконань та  стосовно  яких прийнято відповідні рішення.
Громадянам, які бажають і мають право на проходження альтернативної служби, треба звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадмінітсрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного занчення) рад за місцем проживання. Відповідальні секретарі комісій нададуть певну консультацію та перелік документів, необхідних для направлення на альтернатвину службу.

Альтернативну службу громадяни проходять  на підприємствах, в   установах,  організаціях, що  перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності,  діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я,  захистом  довкілля, будівництвом, житлово-комунальним  та  сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях  Товариства  Червоного Хреста України.

Строк  альтернативної служби у  1,5 раза перевищує строк військової  служби,  встановлений для солдатів і сержантів,  які  проходять  строкову  військову службу в Збройних Силах Уураїни  та  інших  утворених відповідно до законів України військових формуваннях.  Для  осіб,  які мають вищу освіту  за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби  у 1,5 раза перевищує строк в/служби,  встановлений  для  осіб,  які  мають відповідний освітньо-кваліфікаційний  рівень.

На сьогодні строк альтернативної служби становить 18 місяців, а для осіб, які  мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти III та IV рівня  акредитації (інститут, консерваторію, академію, університет з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра), - 13,5 місяців.

Час  перебування  громадянина на  альтернативній службі зараховується  до  його страхового стажу. Цей  час  також зараховується  до  безперервного  стажу  роботи  і стажу роботи за спеціальністю  за  умови,  якщо громадянин не пізніше ніж протягом 3-х календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить  до  роботи.
Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права:
- ухилятися від проходження альтернативної служби;
- брати участь у страйках;
- займатися підприємницькою діяльністю;
- навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формами навчання;
- відмовлятися  від  місця  проходження  альтернативної служби, визначеного  комісією.                 
- Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:
- неприбуття без   поважних   причин   на   місце   проходження альтернативної служби,  зазначене у направленні,  або прибуття  із запізненням більше ніж на три календарні дні;
- самовільне припинення виконання службових обов'язків;
- несвоєчасне   (пізніше  ніж за 5  календарних  днів) повідомлення  комісії  про надання відпустки з ініціативи роботодавця або уповноваженого ним органу, а також про попередження роботодавацем або уповноваженим  ним  органом  щодо  звільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи,  організації.

У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших вищеперелічених дій, передбачених законодавством, комісія може скасувати своє рішення про направлення його на альтернативну службу,  про що протягом 5-ти календарних днів у письмовій  формі  повідомляє  громадянина і військовий комісаріат, після чого громадянин  підлягає  призову  на  строкову  військову службу на загальних підставах.


Головне упраівління праці та
соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації