Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Відповідальність керівника за не проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Чинними законодавчими актами  передбачено пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці:
-    пенсія за віком на пільгових умовах;
-  доплата до тарифної ставки(посадового окладу); для працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення – підвищення посадових окладів (ставок);
-    щорічна додаткова відпустка;
-    скорочена тривалість робочого тижня;
-    отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів.

Для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах, доплат до тарифної ставки(посадового окладу), щорічну додаткову відпустку за роботу у важких та шкідливих умовах праці, скорочену тривалість робочого тижня, отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів необхідно провести атестацію робочого місця за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 та  згідно Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою міністерства праці України та головним державним санітарним лікарем України №41 від 01.09.92.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, встановлення пільг та компенсацій передбачених чинним законодавством.

Відповідно до п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації чи установі в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

Одним із заходів впливу на керівників підприємств, де не проводиться атестація робочих місць або порушуються терміни її проведення, є адміністративні заходи впливу.

З 13.06.2012 р. вступив в силу Закон України №4714-ІV «Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю». Цим законом передбачена відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення  у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти  до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємось до керівників – не зволікайте з проведенням атестації робочих місць. В районних та міських управліннях праці та соціального захисту населення є фахівці з питань умов праці, які нададуть Вам методичну та консультативну допомогу. З даного питання Ви також можете звернутися до Державної експертизи умов праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (вул. Акіма,2. каб.301, тел..24 21 54).

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації